Dokumentation

Alle virksomheder, der fremstiller maskiner eller produkter med bevægelige dele, skal have en CE-mærkning, der lever op til EU-direktivet inden for det pågældende område.

Vi har hos TopTeam specialister med massiv erfaring inden for udarbejdelsen af dokumentation til CE-mærkning – og mere specifikt kender EU-maskindirektivet til fingerspidserne.

Korrekt dokumentation er et krav for at kunne bringe jeres produkter videre – lad os hjælpe

Under udarbejdelsen af mekaniske konstruktioner er det meget vigtigt at sørge for at alle dele og komponenter lever op til EU-maskindirektivet. Dette gøres ikke blot for at sikre sikkerheden i maskinen, men også for at give maskinen som produkt fri bevægelighed på det europæiske marked.

Ved at involvere TopTeam tidligt i processen når I skal udvikle nye mekaniske løsninger, er I sikret at maskinen konstrueres i overensstemmelse med alle lovkrav for CE-mærkning, mens vi også kan sørge for at udforme selve dokumentationen, der kræves for at opnå en CE-mærkning. 

Udvikling af dokumentation med TopTeam

Har du brug for hjælp til dokumentationen af din maskine?

Vi tager hånd om din udfordring, både hvis du blot har identificeret et problem, der skal udvikles en løsning til helt fra bunden, eller hvis du allerede har et håndfast koncept, du ønsker videreudviklet.

Under konceptudviklingen tager vi alle forhold i betragtning, så vi altid ender med den mest optimale og fordelagtige løsning af din udfordring og derved de bedst mulige resultater for din virksomhed.

Teknisk dossier

Det tekniske dossiers formål er at dokumentere, at maskinen opfylder kravene i EU-maskindirektivet. Vi gennemgår dokumentationen og klarlægger, hvilke dokumenter der foreligger, og hvilke der bør fremskaffes.

Overensstemmelseserklæring

Overensstemmelseserklæringen skal indebære en oversigt over de anvendte direktiver, standarder eller andre anvendte dokumenter samt oplysninger om producenter og evt. tredjepart eller bemyndiget organs involvering. Med det tekniske dossier og overensstemmelseserklæringen erklærer du som producent at have det fulde ansvar for, at al maskinens dokumentation er gældende og sikkert.

Risikovurdering

Vi foretager risikovurdering af maskinen for at påvise, om maskinen på nogen måde indeholder farlige elementer, der kan udgøre en risiko for medarbejderne under brug. I nogle tilfælde kan der ikke undgås fareelementer ved maskinen, og her handler det i stedet om at dokumentere, hvordan man kan minimere risici. Risikovurderingen er dertil en del af det tekniske dossier.

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledningen er også en del af det tekniske dossier. Det er et krav, at der følger en betjeningsvejledning med ved enhver maskine, der er CE-mærket. Vi kan hjælpe med at lave betjeningsvejledninger på dansk, engelsk eller tysk, og vi udformer som regel vores vejledninger med billedillustrationer for at øge forståelsen så vidt muligt.

Få fremdrift i dit projekt
Bestil et møde med en af vores sælgere i dag – sammen finder vi den rette profil til opgaven!

Cases

Riantics | Intelligente logistikløsninger

TopTeam har siden starten af 2018 indgået i et samarbejde med Riantics A/S om levering af ekstra ressourcer til deres konstruktionsafdeling. Riantics har haft stor succes de sidste par år, og netop den ekstra travlhed gør samarbejdet mellem TopTeam ApS og Riantics A/S ekstra vigtigt, da Riantics A/S ellers ikke ville have tid og kompetencer til at nå alle opgaver.

Læs mere »