Billede af live video over maskineri

CE-mærkning af maskiner behøver ikke være en dyr investering

Det kan være uhyre svært at udføre en risikovurdering som konstruktør, når du skal sikre, at alle normer og standarder er overholdt på din egen maskine.

Sidder du med et produkt, som du har lagt meget arbejde i, kan det være svært at se nuanceret på den konstruktion, du selv har skabt. 

Ved en CE-mærkning blotlægges alle risici efter europæiske standarder. Hos TopTeam arbejder vi primært med EU-maskindirektivet. Her er der mange faldgruber, du kan havne i, hvis du ikke kender maskindirektivet til fingerspidserne, som vi gør. 

Der er mange forskellige måder at sikre data til en CE-mærkning, men vi har forsøgt at gøre processen mere overskuelig for dig herunder. 

Hvordan foretages en CE-mærkning? 

En CE-mærkning består af fire forskellige dele. Første del handler om, at man skal lave en overensstemmelseserklæring. Denne erklæring vidner om, at man som producent erklærer på tro og love, at alt, der foreligger i CE-mærkningen, er sandt. Heri bliver det også angivet, hvem der står til ansvar ved korrekt brug af maskinen, hvis dokumentationen viser sig ikke at være sand. Det er f.eks. i overensstemmelseserklæringen tydeliggjort, hvem der er ansvarlig, hvis nogen kommer til skade.

Anden del af CE-mærkningen består af en risikovurdering, som overensstemmelseserklæringen er baseret på. En risikovurdering skal gennemgå hele produktet styk for styk og forklare, hvordan de gældende normer skal overholdes. Det vil med andre ord sige, at risikovurderingen er med til at sikre, at produktet lever op til de sikkerhedsmæssige krav – uanset hvor i EU man bruger produktet.

Overblik over arbejdsmøde

Når man har udarbejdet en risikovurdering, går man videre med at lave et teknisk dossier. Et teknisk dossier er fabrikantens ansvar, og det vil sige, at det oftest ikke er os hos TopTeam, der udarbejder dette element. Vi tilbyder altid at rådgive om processen, men selve det tekniske dossier skal udarbejdes af fabrikanten. Det tekniske dossier består af alle produktionstegninger og dele af maskinen. 

Sidste element i CE-mærkningen er en brugsanvisning. Brugsanvisningen skal indeholde en reservedelsliste samt gøre opmærksom på uhensigtsmæssig brug. På den måde kan man gennem en CE-mærkning afgrænse det ansvar, man som fabrikant har – og tydeliggøre hvilket ansvar kunden tillægges.

Hvad koster en CE-mærkning

Når man har opnået en CE-mærkning, kræver det kun at påsætte CE-mærket på selve maskinen. Omkostningerne for at nå dertil afhænger naturligvis af det enkelte projekt.

En af vores TopDocumentation-specialister, Hugo Jeppesen, udtaler: ”Nogle virksomheder kan måske have  deres helt egne systemer til CE-mærkning, men det behøver andre virksomhed slet ikke at investere i, hvis de ikke ønsker det. Man kan f.eks. sagtens lave en risikovurdering i Excel.”

Hos TopTeam tilbyder vi at hjælpe med dokumentationsprocessen omkring en CE-mærkning. Vores konsulenter er specialister i at finde de rigtige direktiver og udføre den nødvendige dokumentation.

Kontakt os gerne, hvis du har brug for hjælp til at garantere sikkerheden af din maskine – og til at give dit produkt fri bevægelighed på det europæiske marked.