Danfoss | Løsningsorienteret workshop med din rådgivende ingeniør

2021 skulle viste sig at være året, hvor TopTeam indførte et nyt tiltag. Fra i år, tilbyder TopTeam løsningsorienterede workshops.

Workshops kom første gang på tegnebrættet i starten af 2021. Det var tydeligt for os, at det var et stort ønske fra kunderne at få noget mere viden om, hvilken effekt en ekstern konsulent kan give en virksomhed og, ikke mindst, hvornår det kan betale sig at få en specialist ind.

Hos TopTeam gik vores overvejelser derfor på, hvordan vi kan sandsynliggøre effekten af en ekstern konsulent, så det giver ’value for money’  hos kunden. For at finde ud af, om det er en ekstern konsulent, der er den bedste løsning til en given udfordring, er det nødvendigt at undersøge den situation som virksomheden står i, i øjeblikket. 

Uanset om der er brug for procesoptimering, projektledelse, automation eller noget helt fjerde. Tilbage i august havde vi første workshop med Danfoss for at undersøge, hvilken værdi en ekstern konsulent vil give dem.

 

Nøglemodel

 

”Vi fik tid til at drøfte de udfordringer, vi har i Danfoss – det når vi sjældent i hverdagen”

                                                                                                                        Hans Henrik Jensen, Danfoss

 

Det behøver ikke at være tidskrævende eller kompliceret at finde løsninger til ens udfordringer. For Danfoss var det en hurtig proces som indebar 2 workshops, hver på et par timer, inden for en periode af 3 måneder.

For at overskueliggøre og, ikke mindst, visualisere agendaen for workshoppen, har TopTeams salgsteam udarbejdet en nøglemodel. Til selve workshoppen betød det, at det var nemmere at gennemgå de forskellige steps for at finde frem til de udfordringer Danfoss, på daværende tidspunkt, stod over for.

 

Til workshoppen blev der snakket, diskuteret og fremlagt, hvilke udfordringer Danfoss står overfor nu og hvordan de ønsker, det skal se ud i fremtiden. Formålet er at finde ud af hvor det, for kunden, kan betale sig at sætte en ekstern konsulent ind. En ingeniør eller projektleder fra TopTeam kan hurtigt sætte sig ind i den situation, virksomheden står i. Til workshoppen med Danfoss blev de forskellige specialiseringer vores ingeniører er eksperter i, og som var relevante for virksomheden, gennemgået herunder blandt andet automation, projektledelse og procesoptimering.

 

” Vi blev udfordret og der blev stillet gode spørgsmål/kommentarer. Alle kunne bidrage med erfaringer og der blev lyttet. ”

                                                                                                                          Hans Henrik Jensen, Danfoss

 

Håndgribelige løsninger

Efter workshoppen er det salgsteamets opgave at komme frem til løsningerne på de udfordringer, som Danfoss står overfor. Disse løsninger indeholder, hvordan virksomheden rent praktisk skal gå til disse udfordringer for at løse dem bedst muligt og ikke mindst, hvorvidt en ekstern konsulent er vejen frem.

For salgsteamet, er det vigtigt at løsningerne er så håndgribelige som muligt, og at effekten af løsningerne kan mærkes i den nærmeste fremtid. På den måde, er de også nemme at gå til. For Danfoss kunne det anbefales at en ekstern projektleder blev ansat i virksomheden, så deres arbejdsgange blev mere strukturerede.

Ved at inkludere håndgribelige løsninger som er forholdsvis nemme at gå til, sikre vi også at der er en effekt at se efter workshoppen – og derved at workshoppen gav værdi for kunden.

 

“Det åbner op for nye muligheder – det er håndgribeligt og brugbart.”

                                          Hans Henrik Jensen, Danfoss

 

I 2022 kommer vi til at tilbyde endnu flere workshops, fordi vi mener, at det er vigtigt at få snakket, diskuteret og ikke mindst fremlagt en plan for, hvor man står i dag, og hvor man gerne vil være i fremtiden. 

 

Vil du også have åbnet op for nye muligheder? Så kontakt TopTeam i dag: 

Book et møde til din workshop nu

Kontakt TopTeam allerede i dag og book den næste workshop til dig og dit firma!