Case for virksomhed i produktion

Miljøvenligt emballageapparat åbner for nye markeder

Industri

Produktion
TopTeam-logo - Dansk

Tendensen for at nedsætte brugen af plastik er stigende, og især blandt produktionsvirksomheder er efterspørgslen på automatiserede produktionsanlæg, der kan hjælpe med dette, stødt voksende.

Visse eksportmarkeder er også meget opmærksomme på ikke at importere produkter, hvis fremstillingsprocesser indebærer miljøskadende elementer, hvorfor der i højere grad opstår incitament for at omlægge dele af produktionen til et mere miljøvenligt alternativ.

Da en større dansk produktionsvirksomhed ønskede at nedsætte mængden af plastik, der bruges i deres emballageapparat, henvendte de sig til TopTeam for at få hjælp af vores hold af specialiserede konsulenter.

conveyor belt with packages

Grundet den mere miljøvenlige emballage, har virksomheden nu også mulighed for at eksportere til nye markeder.

Udfordring

Producenten havde hidtil benyttet sig af plastik til at emballere deres produkter, hvilket var enormt ressourcetungt, både for materialeforbruget og for miljøet. Der er derfor blevet udviklet en ny type emballage, der gør brug af genbrugspapir frem for plastik.

Den gamle emballage af plast var væsentligt mere holdbar, og krævede ikke den samme nænsomme behandling under pakningen og transporten, som den nye genanvendelige emballage af papir, der er et mere følsomt materiale at bruge til emballering.

Løsning

TopTeam fik derfor til rolle at udvikle et automatiseret anlæg, der kunne håndtere den nye emballage skånsomt under pakningen og transporten.

Anlægget blev udviklet til at behandle emballeringen meget mere nænsomt, når det skulle pakkes og fragtes fra den del af produktionen hvor emballagen produceres, og hen til produktionens pakkecentral, hvor emballagen bruges til at pakke det færdige produkt.

Med den nye løsning skulle virksomheden bruge færre menneskelige ressourcer til emballageapparatet, samtidig med at belastningen på medarbejderne blev mærkbart formindsket.

Grundet den mere miljøvenlige emballage, har virksomheden nu også mulighed for at eksportere til nye markeder, der før var afvisende over for produktet, grundet brugen af store mængder plastik i emballageprocessen.

Allan profilbillede

Emballagen af genbrugspapir er meget følsom og går nemt i stykker. Derfor skulle vi udvikle en løsning, der kunne behandle emballagen meget nænsomt.

Allan Rønnow
TopTeam konsulent