Case til producent i fødevarer

Automatisk rengøringssystem øger kapaciteten

Industri

Fødevare

Tjenester

TopTeam-logo - Dansk

TopTeam har i mange år leveret mekaniske konstruktioner til fødevareindustrien. Af den grund blev vi kontaktet af en dansk fødevareproducent, der ønskede at få automatiseret en del af deres produktionslinje.

Flere og flere fødevareproduktioner får automatiseret dele af deres produktionslinjer, da der kan opnås øget produktivitet og mindre belastning af medarbejderne. Ofte er der tale om automatisering af fysisk krævende aspekter af produktionsapparatet, så medarbejderne kan undgå unødige belastninger og på den måde opnå bedre arbejdstrivsel. Dette var også tilfældet i denne case.

container conveyor system

Hele den samlede løsning har altså øget kapaciteten af produktionen med op til 50% samtidig med, at medarbejderen undgår unødvendige løft og derved også er blevet frigjort til at kunne løse andre opgaver i produktionen.

Udfordring

Udfordringen bestod i, at der førhen skulle bruges en medarbejder til manuelt at løfte produkterne fra en bakke på transportbåndet over i et vaskeanlæg, der håndterer hygiejnen af fødevaren, og tilbage til en bakke på transportbåndet på den anden side af vaskeanlægget.

Dette var både en langsom proces og en unødvendig belastning på medarbejderen, hvorfor TopTeams konsulent fik til opgave at finde en løsning.

Når det kommer til mekaniske konstruktioner, der skal bruges til håndtering af fødevarer, opstår der en yderligere udfordring i at udvikle en løsning, der forebygger mod spredning af bakterier og krydskontaminering.

øget kapacitet i produktionen
0 %

Løsning

Løsningen indebar at få designet en mekanisk konstruktion, der kunne frigøre medarbejderen fra de mange manuelle løft, hvilket skete gennem to automatiserede robotanlæg, der blev placeret på hver side af vaskeanlægget, der bruges til håndtering af hygiejnen af fødevaren.

Robotanlægget på den ene side samler nu produktet op fra bakken, sætter det på transportbåndet, der kører produktet igennem vaskeanlægget, hvor det samles op af det andet robotanlæg og føres over på en ny bakke.

Vaskeanlægget fik på samme tid indbygget et automatisk system til CIP-rengøring af et vakuumsystem inde i vaskeanlægget. Rengøringen af anlægget foretages nu automatisk, når maskinen er inaktiv, hvilket også har frigjort tid for medarbejderne.

Hele den samlede løsning har altså øget kapaciteten af produktionen med op til 50%, samtidig med, at medarbejderen undgår unødvendige løft og derved også er blevet frigjort til at kunne løse andre opgaver i produktionen.

Michael profilbillede

Det er altid ekstra udfordrende at udvikle mekaniske konstruktioner til fødevareindustrien, da reguleringerne er meget stramme. Vi fandt dog en stærk løsning, der ikke bare opfylder alle krav, men også har øget kapaciteten i produktionen.

Michael Fly Poulsen
TopTeam konsulent